Hasznos információk

Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési kötelezettségeire a 63/2011 (XI. 29.) NEFMI rendelet rendelkezései az irányadóak.

Egészségügyi tevékenységet végző egészségügyi szakdolgozó, egészségügyi szakmai továbbképzésen köteles részt venni. A továbbképzési időszak teljesítéséhez kötelező szakmacsoportos elméleti, szabadon választható elméleti és gyakorlati továbbképzési típusokban kell részt vennie. 

Továbbképzésre működési nyilvántartási számmal, ennek hiányában alapnyilvántartási számmal lehet jelentkezni. Az alapnyilvántartási számát megtekintheti a https://kereso.enkk.hu oldalon, az „egészségügyi szakdolgozók” címszó alatti keresőben.

A továbbképzési időszak (ciklus) a működési nyilvántartásba kerülés napjával indul. Az egészségügyi szakdolgozónak a továbbképzési időszak alatt a szakképesítésének (szakképesítéseinek) megfelelő szakmacsoportonként összesen 150 pontot kell teljesítenie az alábbiak szerint: 

  • gyakorlat (minimum 60, maximum 100 pont),
  • kötelező szakmacsoportos elméleti továbbképzés (30 pont),
  • szabadon választható elméleti továbbképzés (minimum 20, maximum 60 pont).

A szabadon választható elméleti továbbképzési pontok száma függ a gyakorlati pontok számától. Például amennyiben 100 gyakorlati pontot (5 év munkaviszonyt) tud igazolni a továbbképzési időszakán belül, akkor elegendő 20 szabadon választott elméleti továbbképzési pontot igazolnia. 80 gyakorlati pont (4 év munkaviszony) igazolása esetén már 40 szabadon választott elméleti továbbképzési pontot, 60 gyakorlati pont (3 év munkaviszony) birtokában már 60 szabadon választott elméleti továbbképzési pontot szükséges igazolni.

A gyakorlati pontok igazolására és a külfön szerzett továbbképzési pontok beszámításával kapcsolatban a https://www.enkk.hu oldalon a Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztály /Egészségügyi szakdolgozók működési nyilvántartása/Továbbképzési pontok menüpont alatt talál bővebb tájékoztatást.

Ha a továbbképzésre kötelezett azonos szakmacsoportba tartozó több szakképesítéssel, vagy szakképzettséggel rendelkezik, valamely szakképesítés vonatkozásában elvégzett kötelező szakmacsoportos továbbképzés az azonos szakmacsoportba tartozó más szakképesítése tekintetében is elismerésre kerül. 
A több, különböző szakmacsoportba tartozó szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szakdolgozónak, amennyiben a több szakképesítésnek megfelelő szakmákat önállóan gyakorolja, a kötelező szakmacsoportos továbbképzést valamennyi önállóan gyakorolt szakmára vonatkozóan teljesítenie kell. 


A „8 éves szabály”
Az az egészségügyi szakdolgozó, aki a működési nyilvántartásba való felvételét az adott szakképesítés tekintetében első alkalommal kéri, és az egészségügyi szakképesítése megszerzésének, illetve jogszabály szerinti magyarországi elismerésének vagy honosításának napja óta több mint 8 év eltelt, a működési nyilvántartás megújításához szükséges továbbképzési kötelezettség teljesítésére vonatkozó feltételek szerint kerülhet a működési nyilvántartásba. Így annyi továbbképzési pont igazolására köteles, amennyi egyébként a működési nyilvántartás megújításához szükséges.
A fentiek alapján, aki 8 évnél régebbi szakképesítéssel rendelkezik és ezen régi szakképesítésével nem szerepel a működési nyilvántartásban, de felvételét szeretné kérni, annak továbbképzésen kell részt vennie.


Mentesülés a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól
A hatályos jogszabály alapján mentesül a továbbképzési kötelezettség (pontigazolás) teljesítése alól (kérelmet azonban ezekben az esetekben is be kell küldeni):

  • az az egészségügyi dolgozó, aki 75. életévét betöltötte;
  • az a továbbképzésre kötelezett, aki folyamatban lévő továbbképzési időszak ideje alatt szerez újabb szakképesítést, az újabb szakképesítés tekintetében a működési nyilvántartás megújítása a folyamatban lévő továbbképzési időszak lejártakor történik. A folyamatban lévő továbbképzési időszakban megszerzett új szakképesítés vonatkozásában a működési nyilvántartás első alkalommal történő megújításakor a továbbképzési időszak - az új szakképesítés megszerzésére figyelemmel - teljesítettnek minősül.

Az öt éves működési ciklusban minden egészségügyi szakdolgozó jogosult egyszer támogatott (térítés mentes) formában kötelező szakmacsoportos továbbképzésen részt venni (kivéve a nem konvencionális eljárások körébe tartozó továbbképzések: Természetgyógyászat szakmacsoport esetében, ami térítésköteles). Amennyiben több szakmacsoportra vonatkozóan történik a pontok gyűjtése, a második szakmacsoport esetében már a térítésköteles jelentkezést kell jelölni. Szabadon választható pontok gyűjtése esetében a szabadon választható jelentkezési formát kell választani. A térítésköteles és szabadon választható formában való továbbképzésen való részvétel díja 10.000 Ft.

A működési ciklus meghosszabbításához a pont igazolásokat és a meghosszabbításra vonatkozó kérelmet az Országos Kórházi Főigazgatóság részére kell továbbítani.

Jelentkezni kizárólag SZAFTEX rendszeren keresztül lehetséges a továbbképzéseinkre: https://szaftex.aeek.hu/index.xhtml
A SZAFTEX rendszer regisztrációhoz kötött. Regisztrációt követően a KTK listában keresse a PTE ETK továbbképzéseit. 
A regisztrációhoz és a jelentkezéshez a „szakdolgozói kézikönyv” nyújt segítséget, melyet az alábbi linkre kattintva ér el: https://szaftex.aeek.hu/.../other/felhasznaloiUpload.xhtml